MÅNEDUTGIVELSESDATOTEKST / ANNONSEDEADLINE
September 202120.09.2126.08.21 / 2.09.21
November 2021*29.11.2101.11.20 / 08.11.21
Mars 2022*28.02.2231.01.22 / 08.02.22
Juni 2022*06.06.2202.05.22 / 10.05.22
Utgivelsesdatoene er ca. datoer. 

OBS:
Dette er frist for mottatt tekster og annonser til magasinet. Allerede avklarte saker.

Har du idéer eller innspill til magasinet, bør det sendes til bidrag@awmagazine.no senest 3 måneder før utgivelsesdato.