Vilkår for forhåndssalg


Dette er et forhåndssalg 

Når du forhåndsbestiller AW Magazine, belaster vi kortet ditt umiddelbart. Det gjør det mulig for oss å bruke pengene til å produsere utgaven du faktisk betaler for. 

Du betaler altså for et produkt som ikke er ferdig produsert. Det betyr blant annet at magasinforsiden du ser på kjøpssiden, kan bli endret. Det samme gjelder design, innhold og andre spesifikasjoner. 

Generelle salgsbetingelser 

Salgsbetingelsene på denne siden utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet ditt, sammen med bestillingsbekreftelsen du får etter å ha gjennomført kjøpet. 

Disse salgsbetingelsene er regulert av norsk lov, herunder forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. 

Disse vilkårene må ikke forstås som en begrensing av rettighetene du har etter de nevnte lovene. Ved eventuell motstrid mellom disse vilkårene og lovbestemmelser, går loven foran. 

Lovene finner du på www.lovdata.no.

Disse salgsbetingelsene er kun tilgjengelig på norsk enn så lenge. 

Behandling av personopplysninger 

Se personvernerklæringen vår.

Parter

Kjøper: Personen eller bedriften som er registrert som kjøper på bestillingsbekreftelsen. 

Selger: AW Magazine, via Moxie Holding AS, Org. nr. 917119473, Nydalsveien 15, 0484 Oslo.

Angrerett og kansellering

Vi forholder oss til bestemmelsene i angrerettloven. 

Angrefristen er 14 dager fra leveringsdato.

Hvis du kansellerer bestillingen før leveringsdato, vil vi prøve å refundere pengene dine så raskt vi kan. Men siden betalingen din brukes til å finansiere deler av produksjonen, må du være forberedt på at refunderingen ikke skjer umiddelbart. 

Hvis du vil kansellere eller bruke angreretten, må du varsle oss om dette på en tydelig måte til følgende e-postadresse: hei@awmagazine.no. I e-posten må du huske å oppgi: 

  • Fullt navn 
  • Adresse 
  • Dato for bestilling og eventuell levering

Reklamasjon

Det er forbrukerkjøpsloven som regulerer reklamasjon mellom forbruker og næringsdrivende. Den loven forholder vi oss til. 

Så fort du har mottatt varen i posten, bør du se om den samsvarer med bestillingsbekreftelsen. Har varen en feil eller mangel, og ansvaret for feilen eller mangelen ligger hos oss, vil vi gjerne sende deg et nytt eksemplar. Men du har selvsagt rett til å gjøre andre krav gjeldende, jf. forbrukerkjøpsloven. 

Bestilling

Bestillingen din er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Du vil motta en bekreftelse på e-post så snart bestillingen er bekreftet. 

Pris og betaling 

Med mindre det står noe annet, er alle prisene inkludert merverdiavgift. 

Totalkostnaden inkluderer alle kostnader som er forbundet med kjøpet ditt, herunder pakking, frakt og emballasje. 

Force majeure 

Oppstår det hendelser utenfor menneskelig kontroll, som gjør det umulig eller urimelig tyngende for oss å oppfylle leveringsplikten vår, er vi fritatt for leveringsplikten vår. Eksempler på slike tilfeller er naturkatastrofer, streik, hyperinflasjon, krig og opprør. 

Forbehold om endringer i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst og uten forvarsel. 

Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort. Men brukerne er selv ansvarlige for å sette seg inn i og følge de til enhver tid gjeldende vilkårene. 

Forbehold om endringer i magasinet og levering 

Vi gjør oppmerksom på at tekst, bilder og design, f.eks. på magasinforsiden, kan være illustrativt – og derfor kan avvike fra det endelige produktet. 

Vi gjør også oppmerksom på at utgivelsesdato for første utgave, planlagt 01. august 2020, kan utsettes dersom vi ikke har nok antall abonnenter til å gjennomføre utgivelsen. 

AW Magazine står ikke ansvarlig for innhold du eller andre sender eller gjør tilgjengelig gjennom awmagazine.no. Vi er heller ikke ansvarlig for innhold eller tjenester på nettsteder som lenkes til via awmagazine.no. 

Bruk av navn, innhold og logo 

Alt innhold på denne nettsiden er beskyttet av lov, blant annet markedsføringsloven og varemerkeloven. Det betyr at du ikke kan laste ned, kopiere eller på annen måte benytte navnet vårt, logoen vår eller innholdet vårt uten skriftlig samtykke fra oss, med mindre annen ufravikelig lovgivning tillater det. 

Tvister og lovvalg 

Eventuelle tvister som ikke kan løses uten rettslig innblanding, løses ved de alminnelige domstoler. Oslo tingrett er verneting.